Перник

Иновативно училище
„Общуване без граници“

 • Учениците от ГПЧЕ «С. Радев», изучават два чужди езика и знанията и уменията в областта на медиите и комуникацията ще повиши тяхната компетентност и конкурентноспособност на пазара на труда.
 • По-задълбоченото познаване на новите медии е целта на въведената иновация за новопостъпилите осмокласници през учебната 2021/2022 година в профил «Чужди езици».
 • Успоредно с овладяването на чуждия език, учениците, обхванати в новата иновация, ще се запознаят с медийната панорама на целевата държава.
 • С помощта на медиите учениците ще могат да слушат музика, да разглеждат забележителности, да видят готварски рецепти, документални филми, да четат вестници, списания и книги в съответствие с тяхното езиково ниво. а чуждия език, учениците, обхванати в новата иновация, ще се запознаят с медийната панорама на целевата държава.

Същност на иновацията

Въвеждане на нов учебен предмет „Основи на медии и комуникация“ в 8 клас за учебната 2021/2022 г. - 2 учебни часа седмично, 72 учебни часа годишно.

 • Обучението е насочено към овладяване на базови знания и умения, свързани с медиите, с цел изграждането на комуникативна компетентност на ученика и приложението ѝ в областта на дигиталните технологии.
 • По-задълбоченото познаване на новите медии е целта на въведената иновация за новопостъпилите осмокласници през учебната 2021/2022 година в профил «Чужди езици».
 • Успоредно с овладяването на чуждия език, учениците, обхванати в новата иновация, ще се запознаят с медийната панорама на целевата държава.
 • С помощта на медиите учениците ще могат да слушат музика, да разглеждат забележителности, да видят готварски рецепти, документални филми, да четат вестници, списания и книги в съответствие с тяхното езиково ниво. а чуждия език, учениците, обхванати в новата иновация, ще се запознаят с медийната панорама на целевата държава.

Въвеждане на учебен предмет „Медии и комуникация“ в 9 клас за учебната 2022/2023 година – 2 учебни часа седмично, 72 учебни часа годишно.

 • В този клас се изучават систематично видовете медии, придобиват се базови знания и умения за жанровете, дебатиране, (журналистическо) проучване, интервю, репортаж, коментар.
 • Акцентът в обучението в 9 клас е върху използването на адаптивни и интерактивни учебни материали, целящи да формират знания и умения за прилагане на технологиите и новите медии.

Въвеждане на учебен предмет „Медии и комуникация“ в 10 клас за учебната 2023/2024 г. – 2 учебни часа седмично, 72 учебни часа годишно.

 • В 10-ти клас ще се приложат натрупаните теоретични знания: анализи на източници за достоверност, коментари и презентации на тема фалшиви новини, цензура и свобода на словото, репортажи за актуални политически, икономически и културни събития от живота на града, интервюта, организация и провеждане на дискусионно студио.

Учениците и учителите от EГ"Васил Карагьозов" - град Ямбол, ЕГ "Д-р Иван Богров", гр. Димитровград; и ПГТ "Юрий Гагарин", гр. Радомир; присъстваха на открити уроци:

 • Урок на френски език на тема "Фалшиви новини" на френски език
 • Урок на английски език на тема „Устно експозе по филм“.
 • Урок на френски език на тема "Телевизионно предаване" в ІХ в клас
 • Урок на тема „Deutsch lernen - mal anders“. - Учене на немски език по различен начин

Учебен предмет "Медии и комуникация" - помагало