ПРОГРАМА за дейностите по НП „Иновации в действие“ ,
МОДУЛ 1: Мобилност за популяризиране и мултиплициране на добри иновации между училищата“

Партньори:
Гимназия с преподаване на чужди езици "Симеон Радев", гр. Перник;,
Езикова гимназия "Васил Карагьозов", гр. Ямбол;
Езикова гимназия "Д-р Иван Богров", гр. Димитровград;
Професионална гимназия по транспорт "Юрий Гагарин", гр. Радомир;


Място и период на мобилността: гр. Перник, 04.04. – 07.04.2023 г. - Програма

Място и период на мобилността: гр. Ямбол, 18.04. – 21.04.2023 г. - Програма